Vi vill hylla info

TILLBEDJAN SOM

LIVSSTIL


Sann tillbedjan är inte tänkt att bara vara några timmars sjungande i kyrkan utan en livsstil som ärar Gud

VI VILL HYLLA


Gud älskar när vi tillber Honom i kyrkan och bland andra men 

det Han älskar mest är att få ha dig för sig själv. Låt aldrig den  gemensamma lovsången ersätta den personliga...


När vi verkligen hyllar, lovsjunger och tillber Gud, med våra sånger och våra liv påverkar det inte bara oss utan också den  andliga världen.


Väldoften som kommer av människor som böjt sig för den levande Guden påverkar människor och har en dragningskraft

som påverkar människor att vilja söka Gud. Därför har sann tillbedjan också påverkan på hela vårt land.


Så lev ett liv där livet och lovsången hänger ihop och ärar Gud.

Den sortens tillbedjare är vad vårt land behöver...

VILL GÖRA MITT LIV TILL EN LOVSÅNG


Gud älskar när vi sjunger till Hans ära men om inte vi är villiga att ära Honom med våra hjärtan

och våra liv är Han inte intresserad av våra sånger... Han vill att våra sånger och våra liv hänger ihop!

Bibeln säger att det finns en speciell närhet mellan barnen och det himmelska.

Det finns en renhet i barnets hjärta som skapar den närheten

Magnus och Therese Axelsson har haft en stor impact på min förståelse av tillbedjan som livsstil. Sanna tillbedjare som hjälpt massor av människor göra

sitt liv till en lovsång

Det handlar inte om att vi ska stå och SJUNGA på gator och torg (det får vi gärna göra) men

den viktigaste delen är att tillbedjan inte begränsas till kyrkans väggar utan LEVAS ut på 

gator och torg...