Våg av helande info

BÖN FÖR FÖRSAMLINGEN


Ber om helande för Kristi församling så att den kan göra det som den finns här för att göra; visa hur fantastisk Jesus är!

VÅG AV HELANDE


"Den moderna kyrkan är som en hårt sminkad tonårstjej.

Hon gråter och torkar, gråter och trorkar och plötsligt ser jag hur vacker hon är"  Texten är från en av Tomas Sjödins

fantastiska böcker (Osminkat)


Den här sången är en önskan från mitt hjärta. Efter en tilltufsad

syn på kyrkan så anar jag också ibland det som Tomas skriver om. Skönheten som glimmar i den lokala församlimgen...

Det är så mycket sår, så mycket motsättningar, så mycket egna agendor, så mycket som hindrar det vackra att lysa igenom.

Därför ber jag om att en våg av helande skulle få skölja över

varje församling som vill följa Jesus.


Till dig som upplevt sår och vänt kyrkan ryggen. Tänk om vi skulle kunna få se en helandeström igenom oss, hur fantastiskt vore inte det?

REGN SOM VATTNAR TORKAD JORD


"När Du var det enda som fanns kvar, förstod vi; Du var det enda vi behövde,

så från djupet av våra hjärtan ropar vi till Dig"

Djävulens namn kan bland annat betyda splittraren. Passande. Splittrar människor, familjer, församlingar. Han har lyckats rätt bra. Tänk om det fick brytas och sann enhet fick komma ibland

Guds folk...

En rörelse mot centrum tror jag är det allra viktigaste.

Så länge vi håller oss fokuserade på kulturella, liturgiska saker kommer vi inte mötas. Men när vi söker oss nära Jesus i bön kommer vi märka att ju närmare Jesus vi kommer, desto närmare kommer vi varandra

2000 år har den kristna kyrkan funnits på jorden och ändå tror jag att vi bara har skrapat på ytan av vad Guds syfte med församlingen är.

En helandevåg kommer skölja bort det perifera och ena oss i det centrala!