Tillsammans Info

PROKLAMATION OCH BÖN OM ENHET


När Guds folk kommer samman i sann

andlig enhet finns det inget eller ingen som kan stå emot dem! Det är därför den onde gör allt han kan för att hindra att det sker

TILLSAMMANS


"Tillsammans ska vi se mirakler, tillsammans ska vi se

Guds rike komma, vi ska se seger för Guds folk" 


Sången "Tillsammans" kom ur ett skede som vi var med om som pingstförsamlingar i Sörmland. Ungdompastorerna hade under

en längre tid börjat träffas, lära känna varandra, be tillsammans och drömma tillsammans.


Man började samlas med de olika ungdomsgängen till ungdomsdagar som senare kom att kallas "Richter". 

På plats efter plats träffades man för bön och lovsång, undervisning, evangelisation och förbön för platserna.


Då föddes ett hjärta inte bara för de egna platserna utan för hela Sörmland!

BAKGRUNDEN GLÖMMER JAG ALDRIG


Under vår tid som ungdsompastorspar fick vi förmånen att jobba tillsammans med helt fantastiska

ungdomar. Brinnande, hängivna och överlåtna gjorde de vår tid där oerhört speciell

Sången "Tillsammans" finns med på en skiva som vi gjorde mned ungdomar från Sörmland.

Pengarna vi fick in där gavs till platser som inte hade råd att ha team, på det sättet hjälpte

alla till att göra det möjligt!

Under den tiden startade vi Teamträningsskolan som är en av de största Teamskolorna i Sverige och som är igång än idag.

Nu med Team i Norr, Syd, Öst och Väst.

Hundratals ungdomar har växt i Ordet och tränats för tjänst.

"Tillsammans" har vi fått se mirakler...

Regionala ungdomsdagarna i Sörmland "Richter" drog massor av ungdomar inte till "coola events" utan lovsång, förbön,

Gudsmöten, undervisning och att dela varandras bön, nöd och hjärta för Sörmland.

Jesus i fokus!