skäl att tillbe info

SKÄL ATT TILLBE


Vi lever i tider då saker förändras snabbt.

En människas samlade förmögenhet kan försvinna i en sekund genom ett knapptryck på börsen.

Finns det något att hålla fast vid som inte förändras?


Skäl att tillbe handlar om att oavsett vad jag går igenom i mitt liv, så har Jesus dött på korset för mig. Oavsett hur jag syndat och misslyckats har hans kors rests för min skull!


Jesu död på korset i sin kärlek till mig har gett mig en orsak att tillbe och prisa Honom!


Det är det som är grunden för min relation med Gud, grunden för min tjänst för Honom och grunden för min lovsång!

OM KRISTI LIDANDE


Jesu lidande ger mig en orsak att i alla livets skiftningar prisa och tillbe Honom.

Håll blicken på Hans kors, den tomma graven och Hans ansikte!

DET VAR ALLT GJORT FÖR MIG


Det är något som händer med en människa när hon förstår att Jesus inte bara gick korsvägen för "hela mänskligheten" utan att Han gjorde det för mig. Den personliga erfarenheten av Hans enorma kärlek!

På korset var inte det fysiska lidandet det största utan det faktum att Jesus skulle BLI synd för oss. Han tog på sig all vår förbannelse. Han blev som en fördömd för att vi skulle kunna bli förlåtna!

"Var hälsad kors, mitt enda hopp" så står det på August Strindbergs gravsten. Det gäller varenda människa! Korset är vårt enda hopp! Räddningen sker inte automatiskt, Gud tvångsansluter

ingen! Du måste be Jesus komma in i ditt hjärta för att att bli räddad.!

Det är det här som är sången "Skäl att tillbe"s kärna.

När korsets budskap är levande i mitt hjärta finns det en kraft som lyfter och ger en orsak till tacksamhet och lovsång även i de djupaste dalarna vi kan gå igenom!