På helig mark info

TILLBEDJAN


Genom Jesu verk på korset kan vi , igenom Honom, vara och leva på helig mark, hur stort är inte det?

VI ÄR PÅ HELIG MARK


Sången skrevs till och famfördes först i musikalen "Guds son" i Katrineholm. Hundratals människor i kommunens skolor och 

allmänhet fick höra evangeliet på grund av den musikalen-


Sången försöker beskriva hur Gud är och att vi i mötet med Honom, blir förvandlade till att likna Honom.

För det är det som händer när vi tillber Honom, när vi umgås med Honom ansikte mot ansikte på elig mark, vi förvandlas...


Så om vi står och sjunger sånger eller imiterar beteenden utan att hjärtat är rätt kommer vi inte i närheten av vad det är att tillbe Gud och därför förblir vi desamma.

Imitationen gör det möjligt att när sången är slut fortsätta leva som jag själv vill. En stund på helig mark och vi blir aldrig desamma...

I BERÖRING AV DET HELIGA


Som ett svar på sekularisering kom sakralisering, en resa mot det heliga!

Som ett svar mot mycket av det perversa som kännetecknar vår kultur tror vi på en rörelse

mot det vackra, mot förundran och mot det himmelska!

Att stå med min son Johannes, vid västra muren och be som vi gjorde i somras, var oerhört starkt.

Vid resterna av det tempel som Gud valde att ha som sitt hem, är med rätta judarnas heligaste plats...

Det verkar som att tillbedjan och allra starkast, tacksamhet är något som mer än något bli kontaktpunkten mellan himmel och jord. Sann tillbedjan och sann tacksamhet...

När Jesus dog brast förhänget i templet, den synliga saken som visade på att synden skilt människan från det allra heligaste, i två bitar.

Vägen in i de allra helgaste öppnades för alla som vill ta emot Jesus i sitt liv!