Älska dem som jag info

HJÄLP OSS GUD


Tänk om vi ärligt kunde svara ja på frågan om vi vill älska dem som Du Gud.

Världen skulle förvandlas! Över hela jorden, miljoner människor som älskar så som Jesus

ÄLSKA DEM SOM JAG


Det är väldigt enkelt att säga att man vill följa Jesus men vad händer om Han utmanar oss att gå i Hans fotspår? Vad svarar vi om Han vill att vi ska älska människor som Han älskar dem?


Älska dem jag skrev jag till de kristna i Örebro men jag tror naturligtvis att budskapet gäller alla platser.

Den utmanar oss att radikalt leva i, av och ut Hans kärlek till människorna vi har runtomkring oss. Framför allt de som ingen ser, älskar eller berör.


Jesus lämnade himlens härlighet för att göra just det! Älska människor, krossa bojor och sätta människor fria.

Det är det Han bjuder oss att vara en del av.

Älska människor på det sättet som Jesus gör...

KRAFT TILL ATT ÄLSKA


Jesus berömmer oss inte för att vi älskar dem som älskar oss, alla kan göra det.

Det verkliga beviset på att vi följer Honom är att vi älskar de som inte älskar oss. Det finns kraft för den kärleken...

Jesus verkar ha en förkärlek till att vi ska besöka de som sitter i fängelse. Att ge hopp, kärlek och möjlighet att höra om Jesus för människor som sitter i fängelse är en naturlig följd av att följa Jesus

Det finns många människor som aldrig får uppleva att någon talar till dem med kärlek eller ser på dem med kärlekens ögon.

När vi följer Jesus kommer vi bli Hans händer, Hans ögon och Hans hjärta

Världen är full av trasiga relationer! Mammor och döttrar som inte pratar med varandra när bitterheten fördärvat relationerna. Tänk när kärleken får börja blomma igen! Tänk när förlåtelse får komma!

ADRESS

Östra vägen 4

715 31 Odensbacken

FÖLJ MIG