Han ser dig nu info nya

HAN SER DIG NU


Sången "Han ser dig nu" tillägnas en vän till mig som heter Hanna

Maxstad. En fantastisk person som gick igenom en oerhört tuff period. Aldrig utom räckhåll för blicken från Kärleken själv!


Finns det någon som ser? Finns det någon som hör?

Finns det någon som verkligen bryr sig om mig och min situation?

Bibelns budskap är inte bara att Gud ser oss med sympati, Han ser oss med empati. Han känner med oss.

Inte bara det, Han har en väg ur mörkret där det finns ett mirakel som väntar på dig.

Han såg och ser Hanna och hennes familj...

Han såg och ser dig...

TRÖST


Jesus fick uppleva hur det är att vara övergiven på korset för att vi, om vi tar emot honom, aldrig skulle behöva bli 

övergivna igen...

ÖGON SOM ÖVERFAR JORDEN


"Herrens ögon överfar hela jorden för att Han med sin kraft skall bistå dem som i sina hjärtan ger 

sig hän åt Honom"  2 Krön 16:9

Den här statyn såg vi i Kapernaum när vi som familj besökte Israel i Maj förra året. Först ser man en hemlös, sedan ser man spikhålen i hans fötter och inser att det är Jesus! Så mycket identifierar sig Jesus med vårt lidande!

Gud ser dig! Hur låter de orden för dig? En del kan uppfatta dem

som otäcka, övervakande.

Då har du inte förstått att Guds ögon är fulla av kärlek! 

När Jesus ser på vår värld gråter Han nog ofta. Han gråter över att vi älskar saker som Han dog för. Han sörjer över människor som inte vill öppna sina hjärtan för Hans kärlek!