Här är vi nu info

HÄR ÄR VI NU


"Här är vi nu", kommer för mig alltid vara sammanknippad med Hampeveckan! Ett stort ungdomsläger i Närke där hundratals ungdomar samlas för att växa i sin tro på Gud


Jag minns en av dagarna där ungdomarna hade varit på Gudstjänst vid tre tillfällen sammanlagt 6 timmar.

När kvällsmötet var slut och det var dags för fika sa vi att de som vill samlas till andakt träffas om 20 min. När vi kom in i kyrkan var det typ 200 personer där. Vi sa, vi ska ha andakt här nu så nu får ni gå ut (Vi trodde de bara var där och snackade) 

Ungdomarna utbrast, det är ju därför vi är här!

Då följde två timmar spontan, lovsång, undervisning och förbön.

Den enkla sången "Här är vi nu" blev lite av en signaturmelodi

och var gång jag tänker på den sången ser jag ungdomarna och deras passion efter att radikalt hänge sig åt Gud för min inre värld!

TILLBEDJAN


Det handlar inte om de stora orden.

Det är inte orden Jesus först av allt vill höra utan våra hjärtan...

ENKEL SÅNG AV TACKSAMHET


Ibland är det inte antalet ord som är det viktiga utan att orden är äkta och fångar människans längtan

efter mer av Gud. Att tillbe, lyfta sina händer i längtan efter Gud!

En person som levde sitt liv som en lovsång inför Gud var Axel Ericson, min morfar. 

Det var han som startade Hampeveckan

Tusentals människor har mött Gud och fått sina liv förvandlade  där! 

Det var ett tag när antalet deltagare sjönk och det pratades om att göra som många andra ungdomsveckor, göra det till festivaler och dra ner på antalet möten. Pingst i Odensbacken höll fast vid visionen och idag är det listor på de som står i kö för att komma med!

Om de kan ta emot rapporter från jorden till paradiset, skulle jag kunna tänka mig att någon hälsade Mormor och morfar i somras att Timotheus, deras

barnbarnnbarnbarn var med på Hampeveckan för första gången.

En del visioner präglar generationer...