Alltid prisa Dig Info

ALLTID PRISA DIG


I Jobs bok framträder i början en bild av hur jag alltid velat 

förhålla mig till saker som jag möter. Han mister allt och ändå 

säger han "lovat vare Herrens namn" Hur är det möjligt!


Sången "alltid prisa Dig" är ännu en av sångerna som kom till under min tid i Örnsköldsvik. Den kom till under den första tiden när vi hade fantastiska år både som familj och bland de underbara ungdomar jag fick leda under en tid. Men det skulle testas... Längtan att prisa Gud inte bara i ljuset utan också i mörkret fick jag praktisera på ett plågsamt sätt när mörkret inte bara ville slå mig utan också klä Övik i den mörka färgen för mig, att jag alltid skulle tänka på det fruktansvärda som hände.


Så jag försökte leva efter Ingvar Holmbergs sång, Halleluja i alla fall:) Och jag insåg kraften som finns i att tillbe även i den mörkaste natt.

Men det tändes också ett ljus och idag tänker jag på

Övik med värme!

Med det sagt måste jag ändå säga att jag trots Martin Lindströms förböner ändå inte bytt hockeylag...


FÄST MINA ÖGON


Jag ber om nåd att oavsett vad livet 

ställer i min väg, min respons alltid skulle vara: med ögon fästa på Jesus, alltid prisa Honom!

DET HÄR ÄR MIN LÄNGTAN


Det är såå viktigt för mig att säga att det här inte är tänkt som en låt som en proklamation från en som alltid klarar den här utmaningen. Den måste ses i ljuset av att det här är vad jag vill. Jag VILL alltid prisa Dig!

Ibland är det svåraste att stå i tro för ett mirakel för sina allra närmaste. Vet inte varför.

Men kraften som finns hos en förälder som inte ger efter för förtvivlan utan väljer att tillbe mitt i kampen, t.ex för ett sjukt barn, är fantastiskt!

De knäppta händerna mot den mörka backdroppen.

Underbart att få prisa Gud när allt är fantastiskt. Det är bara här på jorden vi kan tillbe trots allt mörker. I himlen är det alltid ljust och jag tror att när Guds barn tillber Honom också i mörkret

rör det vid Guds hjärta!

Det finns något oerhört starkt i bön under tårar.

Böner i smärta och förkrosselse

får det att skaka i den andliga världen! 

Jag tror i den sista tidens kamp

kommer det vara mycket tårar men glöm aldrig att det finns en som har det sista ordet och Han kommer torka alla tårar...