Ängelns sång

Ängelns sång


Text & musik: Samuel Ardenfors LÄNGTAN EFTER HELIGHET 

"Tänk om vi fick se oss själva ur en ängels perspektiv"

HUR SER VI UT OCH HUR BETER VI OSS UR EN ÄNGELS PERSPEKTIV?


"Om jag kunde se, det som Du ser.

 Om jag kunde ge det som Du ger

 Om en enda av mina sånger

 så kunde röra vid Guds tron"


Det står i Guds Ord att änglarna längtar efter att få blicka in i försoningen (1 Petr 1:12) Jag tror änglarna också är förundrade över hur starkt människobarnen kan röra vid Faderns hjärta. Tror de är förundrade över varför vi inte verkar förstå det heller...

JESUS DOG FÖR MÄNNISKOR,

INTE ÄNGLAR


Joh 3:16 säger att Gud älskade hela världen.Han talar inte om änglavärlden,utan vår värld. Jesus dog för att rädda människor


  • Människan är skapad för en relation med Gud som ingen ängel har.
  • Änglarnas uppgift är att tillbe men också att tjäna och hjälpa människor
  • En människa som fallit kan bli förlåten och upprättad, inte änglar
  • Änglarna är så fascinerade över försoningens hemlighet

ÄNGLAR SOM STÅR VID TRONEN


Jag tror verkligen att änglarna som står vid Guds tron och ser hur djupt Fadern rörs av människobarnens tillbedjan, ibland skulle vilja ropa till oss: Tillbe! Tillbe! När Fadern blir upphöjd är det som att himmelens atmosfär landar på jorden!

VARELSER SOM ALLTID TILLBER

Den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, ger oss fascinerande inblickar i vad som pågår kring Guds Tron.

Det står om väsen som alltid lovsprisar Gud.

Troner med 24 äldste som också tillber Gud. Ändå berörs Gud än mer när människor tillber!
BESKYDDANDE ÄNGLAR

Bibeln lär att det finns änglar utsända att bevara de som sagt sitt ja till Jesus. Att beskydda dem som valt att gå den väg Gud förbererett


STRIDSÄNGLAR

Det pågår en ständig kamp mellan mörkrets rike och Guds rike.

Alla änglar som föll och följde Lucifer i Hans uppror mot Gud är nu demoner och är nedkastade på jorden.

Generalerna i Guds rike, är Stridsänglar som leder Guds arme mot mörkret
ÄNGLAR MED BUDSKAP FRÅN HIMLEN

Det ser ut som att det finns änglar med uppgift att komma med budskap från himmelen för speciella tider och speciella tillfällen.