Längtan efter helighet - Info

SAMUEL

ARDENFORS

LÄNGTAN EFTER HELIGHET

Text & musik: Samuel Ardenfors  LÄNGTAN EFTER HELIGHET Misa Media 2001Gud, gör mig helig igen, så världen kan se Dig i mig. Gud, jag vill bli helig igen, så mitt liv ropar Ditt namn.

Mitt hopp står bara till Dig, att vinna det förlorade i mig. Jesus, det är bara Du som kan möta min längtan efter helighet

LÄNGTAR EFTER ATT ÅTERSPEGLA JESUS


Jag blev medveten om min synd och det drev min närmare Jesus.

Ur mitt hjärta steg ett rop om att Han skulle bli synlig i och igenom mig.

Med min frus gitarr. I ensamhet inför Gud och förkrosselse över

läget i vårt älskade Sverige föddes den här sången...

TRÖTT PÅ DEN BILLIGA NÅDEN


Billig nåd är nåd vi själva åstadkommer

Billig nåd är att predika förlåtelse utan att kräva ånger, dop utan församlingstukt, nattvard utan bekännelse..

Billig nåd är nåd utan lärjungaskap, nåd utan korset, nåd utan Jesus, Kristus levande och inkarnerad   / Dietrich Bonhoffer

DET HAR ALDRIG BLIVIT VÄCKELSE UTAN HELGELSE


För den som läst väckelsehistoria ser man hur tydligt som helst

att de stora genombrotten för Guds rike alltid föregåtts av helgelse.

Människor gör upp med sin synd, bekänner och omvänder sig

Längtar vi efter väckelse så finns det ingen annan väg att gå...

Ring eller maila för bokning

070-2296726

samuel.ardenfors@hotmail.se

Följ på:

© All Rights Reserved.