Broken world - Info

SAMUEL

ARDENFORS

BROKEN WORLD

Text & Musik: Samuel Ardenfors  SINGEL HÖSTEN 2018


Du behöver inte vara en profet för att förstå att vår

värld är bruten men visste du att det bara är en

som kan hela den?


Om vår själviskhet, om trafficking, lyx & svält,

krigets fasor,svält, skilsmässor och krossade familjer,

Det var därför Han kom, det var därför Han föddes,

Han hörde och svarade på ropet från en bruten värld


Kan vi teama upp med Honom? Kan vi svara på ropet

där vi finns?

ETT BUDSKAP FRÅN DEN ENDE SOM KAN HELA EN BRUTEN VÄRLD


Broken World handlar om olika människor i olika situationer. Liknelsen är att de "ringer från den sitation de är i" men ingen

verkar vilja ta upp telefonen! Det är ett rop från människor som behöver hopp!

Det var en som hörde och "tog upp telefonen" och svarade på ropet från en sabbad värld. Han heter Jesus och Han vill att vi som tillhör Honom också skall "ta upp telefonen" och leva ut ett budskap av hopp till vår tid!

SJÄLVISKHETEN


Jag, mig och mitt

Jesus talar profetiskt om vår tid när

människor bara ska tänka på sig själva

När empatin tar slut

När själviskheten tilltar kommer empatin att ta slut. ..

Varför skulle jag bry mig om min nästa?

Själviskheten är en av de viktigaste

drivkrafterna till synd och mörker och hindrar oss att sträcka ut vår hand till

vår omgivning!


ROPET FRÅN SÖNDERTRASADE FAMILJER


När jag gick i lågstadiet var det en kille vars föräldrar skulle skilja sig, det pratade alla om, hur hemskt det var. Hans familj skulle gå sönder. Nu rycker vi på axlarna och går vidare


Att slå sönder familjer är en av helvetes viktigaste strategier. Familjen är Guds ögonsten. Det är hans ide´. Mamma, pappa barn, for life!


När jag lyssnar på berättelser från människor som slagit in på brottslighet har de flesta av dem en mycket tydlig, gemensam nänmare.

De kommer från familjer som är sönderslagna...


Vi behöver förstå hur viktigt det är att vi slår vakt om kärnfamiljen och ger den alla möjlighjeter att lyckas för lyckas familjerna lyckas samhället!

HANS EXEMPEL - VÅRT SYFTE


När Jesus kom till vår värld och offrade sig för oss gav Han oss ett exempel att följa!

 

  • Han kom för att tjäna
  • Han kom för att sätta människor fria
  • Han la ner sitt liv för andra
  • Han levde ett liv av rdaikal  kärlek
  • Vi är kallade att likna Honom

Ring eller maila för bokning

070-2296726

samuel.ardenfors@hotmail.se

Följ på:

© All Rights Reserved.