BOKNING SHEKINA

SAMUEL

ARDENFORS

SHEKINA - Bön och lovsångsledare


Vi är ett bön och lovsångsteam som funnits i snart 3 år. Vår längtan är att få vara

med och lovsjunga Gud på olika sätt i olika församlingar men med samma hjärta


Vi finns tillgängliga för bönemöten, bön och lovsångkvällar,

Gudstjänster, bönenätter.

Vi försöker använda olika uttryckssätt för att tillbe Gud. Gamla och nya sånger,

Starka proklamationer såväl som stillhet.


När vi kommer till platser vill vi gärna uppmuntra och undervisa de som står och tjänar som lovsångsledare i församlingarna, allt för att vi ska kunna växa i våra olika tjänster!

Områden vi gärna undervisar i:

Det bästa av gammalt och nytt

Hur kan man leda människor som är från helt olika generationer och kuilturer i tillbedjan? En av nycklarna är kärlek, och kärleken är uppfinninmgsrik. Kärleken går långt för att locka människans gensvar


Vi behöver inte välja bort sånger eller uttryck. Vi kan dra av det bästa av de olika åldrarnas texter och sånger samtidigt som vi har fokus framåt och skriver nya sånger.

Undervisningsmaterial

Att växa i Guds Ord och som ledare är hur viktigt som helst. Utan en rätt förståelse av vad tillbedjan verkligen handlar om blir lovsången platt och berör inte Gud överhuvudtaget.


Det finns så mycket bra material till förfogande, både för församlingsledare och lovsångsledare. Lektionsmaterial, böcker, Mp3 filer. .

Musikalisk coachning

Röstvård - körledning - ensembleledning - trummor - låtskrivande


Fokuset i det vi gör är Jesus och att ära Honom men vår musikalitet är också något som kan ära Gud och som vi kan utveckla och göra bättre och bättre

Låtskrivning


Det är härligt att kunna dra av andra sammanhang, importera och översätta lovsånger från andra länder och kulturer men inte på bekostnad av att det skrvis och används sånger i våra egna sammanhang.


Att uppmuntra och utrsusta människor att skriva musik ligger varmt om våra hjärtan.Tänk bara följande tanke, pastorn i er församling har fått ett ord på sitt hjärta och han ger det till sångskrivarna som söker Gud och använder sin gåva att skriva musik och ge Ordet en helt ny impact, nu lyssnar inte bara människorna till en predikan, de sjunger den om och om igen...

SHEKINA

Bön & lovsångsledare

Tel:           070-2296726

Email:      samuel.ardenfors@hotmail.se

Adress:    Östravägen 4 715 31 Odensbacken                                 

Lite av vad vi jobbat med...


Lite grann av vad vi jobbat med genom åren och står i fortfarande.


Byggt lovsångsteam på olika platser i Sverige. Lett lovsång i stora konferenser som små samlingar.


Lett körer, skrivit musik, undervisar

som musiklärare, skrivit och gett ut musik


Undervisat församlingar om tillbedjan.

Ring eller maila för bokning

070-2296726

samuel.ardenfors@hotmail.se

Följ på:

© All Rights Reserved.